Znamo li slušati?

Mnogi ljudi misle da je slušanje poput disanja – prirodna pojava koja se događa sama od sebe zbog čega teško mogu razumjeti da se u slušanju mogu dogoditi pogreške. Te pogreške mogu značajno narušiti odnose s osobama do kojih nam je stalo. Svi smo se ponekad našli u situaciji da nas je netko optužio da ga ne slušamo, premda smo mislili da ga slušamo. Čak i kad smo ponovili sve što je rekao i dalje je imao osjećaj da ga nismo čuli kako treba.

  • Slušanje je važan dio komunikacije. Slušanjem stvaramo duboke i iskrene veze s ljudima, smanjujemo nerazumijevanje na najmanju mjeru i otvaramo put izvrsnoj suradnji, poslovno i privatno.
  • Nestrpljivost u slušanju koja se manifestira prekidanjem sugovornika, dovršavanjem njegovih misli ili prebrzim dijeljenjem vlastitih iskustava, kao i neprijateljsko slušanje kojem je cilj replicirati, a ne razumjeti, doprinosi osjećaju nerazumijevanja.
  • Govorniku je važno da slušatelj čuje i njegovu verbalnu poruku kao i da ga potpuno doživi kao osobu, sa svim njegovim trenutnim emocijama i potrebama. Stoga sugovorniku trebamo posvetiti punu pažnju na način da ga gledamo dok govori, usmjerimo se prema njemu te verbalnim i neverbalnim znakovima pokazati da pratimo njegovo izlaganje.
  • Osim sadržaja, slušatelj treba nastojati razumjeti emocije i potrebe koje se kriju iza govornikove poruke.
  • Ako nemamo vremena za razgovor, možemo zamoliti sugovornika za drugo vrijeme u kojem ćemo mu se moći dovoljno posvetiti.
Rješavanje konflikata i kontrola ljutnje

Rješavanje konflikata i kontrola ljutnje

https://www.youtube.com/watch?v=_iQCoj0rNn4 Konflikti stvaraju nelagodu. Teško nam je kad se nađemo u situaciji u kojoj su osobe u konfliktu, a još teže kad smo i mi sami uključeni u konflikt. Konflikt često prate povišeni tonovi, suze i osjećaj nerazumijevanja. Mnogi...

Kvalitetan život u vremenu neizvjesnosti i promjena

Kvalitetan život u vremenu neizvjesnosti i promjena

https://www.youtube.com/watch?v=0HhsLSVKXQ8 Nedavne krize osvijestile su nas da živimo u vremenima neizvjesnosti i stalnih promjena. Svijet kakav smo znali promijenio se preko noći. Morali smo naučiti živjeti u okolnostima u kojima nismo mogli predvidjeti kako će...

Je li optimizam karakterna crta ili naučeno ponašanje?

Je li optimizam karakterna crta ili naučeno ponašanje?

https://www.youtube.com/watch?v=DZmIAV1t8t8 Svi znamo za izreku da je optimistima čaša napola puna, a pesimistima napola prazna. Optimisti imaju pozitivan stav prema sadašnjosti i budućnosti, dok pesimisti imaju negativan. Mnogi misle da je život prepun problema i da...

Persen je tradicionalni biljni lijek za primjenu kod naznačenih indikacija temeljenih na iskustvu dugotrajne uporabe.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Informacije o lijeku dostupne su na stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Persen je dostupan bez recepta, u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Copyright © 2020 Zentiva d.o.o. Sva prava pridržana.