Rješavanje konflikata i kontrola ljutnje

Rješavanje konflikata i kontrola ljutnje

Konflikti stvaraju nelagodu. Teško nam je kad se nađemo u situaciji u kojoj su osobe u konfliktu, a još teže kad smo i mi sami uključeni u konflikt. Konflikt često prate povišeni tonovi, suze i osjećaj nerazumijevanja. Mnogi konflikti prerastaju u trajno stanje loše...