Je li optimizam karakterna crta ili naučeno ponašanje?

Je li optimizam karakterna crta ili naučeno ponašanje?

Svi znamo za izreku da je optimistima čaša napola puna, a pesimistima napola prazna. Optimisti imaju pozitivan stav prema sadašnjosti i budućnosti, dok pesimisti imaju negativan. Mnogi misle da je život prepun problema i da za optimizam jednostavno nema mjesta....