Snaga samomotivacije u ostvarenju ciljeva

Snaga samomotivacije u ostvarenju ciljeva

Traganje za samomotivacijom ponekad se čini kao traganje za svetim gralom. Mnoge ljude motivira i potiče pritisak okoline ili strah od negativnih posljedica, dok se drugi oslanjaju na svoj unutrašnji pokretač kako bi došli do željenog cilja. U čemu je tajna? Kako se...