Ritam života – cirkadijalni ritam

Ritam života – cirkadijalni ritam

Sva živa bića, od bakterija do plavetnih kitova, imaju satne gene koji kontroliraju biološki ritam spavanja i budnosti tzv. cirkadijalni ritam. Radom ovih gena upravlja naš centralni unutrašnji sat koji se nalazi u mozgu, usklađujući ga s izmjenama dana i noći. Iako...