Snaga samomotivacije u ostvarenju ciljeva

Traganje za samomotivacijom ponekad se čini kao traganje za svetim gralom. Mnoge ljude motivira i potiče pritisak okoline ili strah od negativnih posljedica, dok se drugi oslanjaju na svoj unutrašnji pokretač kako bi došli do željenog cilja. U čemu je tajna? Kako se samomotivirati i ostvariti ono što nam je važno?

  • U osnovi samomotivacije je visoka razina pozitivnih emocija poput radosti, sreće, ljubavi, zahvalnosti i povjerenja, koje na nas djeluju konstruktivno i povećavaju razinu energije.
  • Svi imamo potencijal za ostvarenje brojnih ciljeva, no neki neće ostvariti svoj potencijal jer im manjka „kritična masa“ energije potrebna da započnu i ustraju u nekoj aktivnosti.
  • Važan je pozitivan stav i uvjerenje o sebi i svijetu oko sebe. Ako mislimo da smo sposobni doći do nekog cilja, velika je vjerojatnost da ćemo se i odvažiti na takvu aktivnost. Ako stalno slušamo da nema izlaza, možemo dobiti dojam da se ne možemo nositi s jakim silama koje nas okružuju.
  • Prisjetimo se svih uspjeha te dozvolimo da nas preplavi ponos zbog njih jer na taj način stvaramo novu, bolju i nadasve istinitiju sliku sebe.
  • Osvijestimo što nam je stvarno važno, što želimo postići, do čega doći, kako živjeti.
  • Svaki cilj sastoji se od cijelog niza manjih ciljeva koje trebamo postići da bi u konačnici došli do onog ultimativnog stanja kojem težimo. Možemo isplanirati i veseliti se svakom i najmanjem postignuću jer smo korak bliže onome što nam je važno.
Rješavanje konflikata i kontrola ljutnje

Rješavanje konflikata i kontrola ljutnje

https://www.youtube.com/watch?v=_iQCoj0rNn4 Konflikti stvaraju nelagodu. Teško nam je kad se nađemo u situaciji u kojoj su osobe u konfliktu, a još teže kad smo i mi sami uključeni u konflikt. Konflikt često prate povišeni tonovi, suze i osjećaj nerazumijevanja. Mnogi...

Kvalitetan život u vremenu neizvjesnosti i promjena

Kvalitetan život u vremenu neizvjesnosti i promjena

https://www.youtube.com/watch?v=0HhsLSVKXQ8 Nedavne krize osvijestile su nas da živimo u vremenima neizvjesnosti i stalnih promjena. Svijet kakav smo znali promijenio se preko noći. Morali smo naučiti živjeti u okolnostima u kojima nismo mogli predvidjeti kako će...

Je li optimizam karakterna crta ili naučeno ponašanje?

Je li optimizam karakterna crta ili naučeno ponašanje?

https://www.youtube.com/watch?v=DZmIAV1t8t8 Svi znamo za izreku da je optimistima čaša napola puna, a pesimistima napola prazna. Optimisti imaju pozitivan stav prema sadašnjosti i budućnosti, dok pesimisti imaju negativan. Mnogi misle da je život prepun problema i da...

Persen je tradicionalni biljni lijek za primjenu kod naznačenih indikacija temeljenih na iskustvu dugotrajne uporabe.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Informacije o lijeku dostupne su na stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Persen je dostupan bez recepta, u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Copyright © 2020 Zentiva d.o.o. Sva prava pridržana.