Rješavanje konflikata i kontrola ljutnje

Konflikti stvaraju nelagodu. Teško nam je kad se nađemo u situaciji u kojoj su osobe u konfliktu, a još teže kad smo i mi sami uključeni u konflikt. Konflikt često prate povišeni tonovi, suze i osjećaj nerazumijevanja. Mnogi konflikti prerastaju u trajno stanje loše komunikacije, a neki mogu dovesti i do potpunog prestanka komunikacije.

  • Konflikt nastaje kad osjetimo da nam druga osoba ugrožava nešto što nam je važno. Konflikti mogu prerasti u trajno stanje loše komunikacije ili dovesti do potpunog prestanka komunikacije. Ne mora svako razlikovanje u mišljenju i ponašanju izazivati konflikt, već samo ono koje doživljavamo kao prijetnju.
  • Važno je prepoznati emocije koje se javljaju u konfliktu poput ljutnje, tuge, bespomoćnosti ili straha, razumjeti njihovu pozadinu i usmjeriti ih na pronalaženje rješenja. Upravljanje sobom i svojim emocijama prvi je korak u rješavanju konfliktnih situacija.
  • Svojim ponašanjem možemo pomoći i sugovorniku da se osjeća sigurno tako što ćemo pokazati razumijevanje za njegove emocije i potrebe te pokazati da nam j­e stalo riješiti konflikt.
  • Fokusirajte se na činjenice, a ne na pretpostavke, postavljajte pitanja kako bi razumjeli srž problema i potrebe sugovornika, ističite zajedničke interese, naglašavajte točke slaganja, razgovarajte o mogućim opcijama.
  • Svoje potrebe izrazite na asertivan način. Mirno, ali jasno i odlučno dajte do znanja što vam je važno i zašto. Ne treba se bojati da će se sugovornik naljutiti ili nas napustiti ako izrazimo naše potrebe. Ljudi cijene osobe koje jasno i konstruktivno izražavaju svoje mišljenje.
Kvalitetan život u vremenu neizvjesnosti i promjena

Kvalitetan život u vremenu neizvjesnosti i promjena

https://www.youtube.com/watch?v=0HhsLSVKXQ8 Nedavne krize osvijestile su nas da živimo u vremenima neizvjesnosti i stalnih promjena. Svijet kakav smo znali promijenio se preko noći. Morali smo naučiti živjeti u okolnostima u kojima nismo mogli predvidjeti kako će...

Je li optimizam karakterna crta ili naučeno ponašanje?

Je li optimizam karakterna crta ili naučeno ponašanje?

https://www.youtube.com/watch?v=DZmIAV1t8t8 Svi znamo za izreku da je optimistima čaša napola puna, a pesimistima napola prazna. Optimisti imaju pozitivan stav prema sadašnjosti i budućnosti, dok pesimisti imaju negativan. Mnogi misle da je život prepun problema i da...

Zašto je bitan zdrav san?

Zašto je bitan zdrav san?

https://www.youtube.com/watch?v=FMxBq1pf2K8 Spavanje je jedna od primarnih ljudskih potreba. Kvalitetan i zdrav san povećava produktivnost i psihofizičku otpornost. S druge strane, mnoge studije pokazale su da nedostatan san ili njegova loša kvaliteta (često buđenje...

Persen je tradicionalni biljni lijek za primjenu kod naznačenih indikacija temeljenih na iskustvu dugotrajne uporabe.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Informacije o lijeku dostupne su na stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Persen je dostupan bez recepta, u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Copyright © 2020 Zentiva d.o.o. Sva prava pridržana.